Als ouders zijn wij de grootste fans. Uitvoeringen wonen we zo veel mogelijk bij. We hebben de jonge kinderen allemaal ondersteund als repetitieouder en het bestuur wordt gevormd door een aantal van ons. Voor de jongste kinderen zorgen we dat er in de pauze iets te drinken en iets lekkers klaar staat. Bij de jongeren is er altijd een ouder aanwezig ter ondersteuning en veiligheid. Wat brengt het Goois Jeugd Orkest de ouders en de kinderen?

  • In het orkest leren kinderen op een leuke manier oefenen, doorzetten en uitvoeren. Met dank aan Gerhart Drijvers.
  • Kinderen wachten op elkaar als zij even niet aan de beurt zijn met hun instrument.
  • Bij het samen spelen gaan de kinderen op in de muziek en in de groep. De mobiele telefoon ligt aan de kant.
  • Als ouders kunnen we luisteren naar muziekstukken die de kinderen anders nooit gespeeld zouden hebben.
  • We genieten van uitvoeringen op mooie plekken rond Hilversum.
  • We zien dat de lessen van de muziekleraar en het orkest elkaar versterken. We zien dat de leraar om hulp wordt gevraagd als dat nodig is.
  • We weten allemaal dat muziek goed is voor de ontwikkeling van ons kind.

Het Goois Jeugd Orkest is laagdrempelig en ieder kind en elke jongere in dit orkest speelt mee.
Als u wilt spreken met een ouder/verzorger van een kind dan brengen wij u in contact met een van ons.

Home